Ανάλυση Cookies

Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.eleftherialili.gr
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
Cookies στο σύνολο: 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (2)
Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στη χρήση ενός ιστότοπου, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση στη σελίδα και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
rc::a gstatic.com HTML Επίμονο   Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.
rc::c gstatic.com HTML Συνεδρία   Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
_ga eleftherialili.gr HTTP 2 χρόνια Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.
_gat eleftherialili.gr HTTP 1 ημέρα Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων
_gid eleftherialili.gr HTTP 1 ημέρα Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ) (1)
Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

 

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
NRBA_SESSION_ID eleftherialili.gr HTML Συνεδρία Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Συλλέγει δεδομένα χρηστών μέσω περιεχομένου που μοιάζει με κουίζ/έρευνα. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να προωθήσει σχετικά προϊόντα
ή υπηρεσίες.